A.P.I dokumentation

(API: Application Programming Interface)

Du er på BankIntegrations API dokumentationsside.

Du kan, som ERP udbyder, bruge vores API til at foretage banktransaktioner på dine kunders vegne.
Vores API er REST-baseret og virker kun over HTTPS.


Sende betalingsanmodning
POST
https://api.bankintegration.dk/payment
Hente status på betalingsanmodninger
GET/POST
https://api.bankintegration.dk/status
Hente kontoudtog
GET/POST
https://api.bankintegration.dk/report/account
Hente balance
GET/POST
https://api.bankintegration.dk/report/balance

Sådan starter du...

Før du kan bruge vores API skal du som ERP udbyder først ha' en API nøgle og tilhørende ERP navn eller kode!
Den får du ved at kontakte vores support afdeling på: support@bankintegration.dk.
API nøglen er ekstrem vigtig ved brug af vores API og skal til enhver tid holdes hemmelig for alle andre end ERP udbyderen selv.

Dernæst skal ERP udbyderen have adgang til en slutkundes profil.
En test kunde for ERP udbyderen kan blot oprettes fra vores forside med en af ERP udbyderens egne e-mail adresser.
Testkundens profil skal oprettes således at den har en eller flere konti som er tilnyttet ERP udbyderen.

Hjælpekomponenter

For at gøre din implementeringstid kortere, og din udviklers frustrationer mindre, har vi udviklet en komponent som let kan implementeres i dit system.
Komponenten er udviklet i .NET C# (v. 4.5.1) og kan hentes her: BankIntegration.Tools.v03.zip
Øvrige komponenter til andre udviklingssprog er under udvikling.

API endpoint

Vi har kun en forbindelsesadresse:https://api.bankintegration.dk
- herunder ligger alle de funktioner der kan benyttes.

HTTP status koder

Alle successfulde anmodninger vil få en success HTTP status tilbage i svaret. Dvs. status 200, 201, 202 eller 204.
I tilfælde af system- eller forbindelsesfejl vil svaret få returneret status 500-599.
For detaljeret beskrivelse af status koder henvises til: HTTP/1.1: Status Code Definitions

Godkendelse

Hver forespørgsel (GET eller POST) skal medsende en godkendelses header værdi for at blive accepteret.
Godkendelses værdien beregnes for hver forspørgsel og er grundlæggende baseret på 4 dele:

  • ERP udbyderens API nøgle (med tilhørende navn/kode).
  • Kundens konto nr (skal være 14 cifret BBAN).
  • Kundens hemmelige integrationskode (angives i kundes profil, under indstillinger for konto).
  • Forespørgslens indhold
Den beregnede værdi medsendes på forespørgsler i http headeren "Authorization" (se pkt. 14.8 her HTTP protocol 1.1)
Kan værdien godkendes på serversiden udføres forespørgslen. I modsat fald returneres HTTP status 401 (Unauthorized).

For beregning af Authorization værdi, se her

Betalingsanmodninger

Alle betalingsanmodninger sendes i JSON format til nedenstående slutpunkt med metoden POST:

https://api.bankintegration.dk/payment

Se mere her: Betalingsanmodninger

Status på betalingsanmodninger

Status på dine betalingsanmodninger kan hentes fra slutpunktet nedenfor med metoden GET.

https://api.bankintegration.dk/payment/<TransId>?requestId=<RequestId>

Se mere her: Status

Kontoudtog

Dine kontoudtog kan hentes slutpunktet her:

https://api.bankintegration.dk/report/account?requestId=<RequestId>

Se mere her: Kontoudtog

Saldo på konto

Du kun hurtigt hente den aktuelle saldo på

https://api.bankintegration.dk/report/balance?requestId=<RequestId>

Se mere her: Saldo