Persondatapolitik for BankIntegration

- oplysninger om hvordan vi behandler persondata.

BankIntegration behandler nogle personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller hvilke, og hvordan vi behandler disse personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og kun ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter disse oplysninger, når de ikke længere er nødvendige eller opfylder et formål.


Dataansvarlig

BankIntegration ApS
Lykkegårdsvej 54, DK-9210 Aalborg SØ
CVR. 37534862
E-mail: support@bankintegration.dk
Telefon: +45 25477200

Hvilke personoplysninger der behandles

Følgende personoplysninger om vores slutkunders brugerprofiler behandles:

  • E-mail adresse til login
  • Digitalt fingeraftryk af adgangskode (hash)
  • Navn
  • Kontakt e-mail adresse
  • Mobiltelefon nr.
Følgende oplysninger om vores slutkunders virksomhed behandles:
  • CVR nr.
  • Navn
  • Postadresse
  • Kontakt e-mail
  • Telefon nr.
Vi behandler og opbevarer ikke personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse!

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Vi indsamler ovenstående oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med vores slutkunder.
Såfremt ovenstående oplysninger ikke må behandles, kan vi ikke eller delvist ikke, leverer den ønskede service.

Hvordan vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler udelukkende persondata fra vores slutkunder selv, eller fra dennes dataansvarlig. Vi indsamler ikke personoplysninger om slutkunders brugerprofiler fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her

Sletning af personlige data og ophør af samtykke

Trækker en bruger sit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi alene har indsamlet i forbindelse med registrering af brugeren. Dog vil der altid skulle være mindst en aktiv brugerprofil for hver gyldig og aktiveret slutkunde, hvormed den sidste brugerprofil ikke vil kunne slettes uden først at slette den aktive slutkundes bankaftale, samt tilhørende bankdata.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe der er et aktivt kundeforhold med en bruger og dennes virksomhed.

Når et kundeforhold er ophørt, gemmer vi brugerens personoplysninger så længe vi er forpligtet til efter gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Brug af personoplysninger

Vi bruger ovenstående personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med vores brugere og deres virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt, og letforståeligt, har samtykket hertil.
Vi bruger de underleverandører der fremgår af Liste over underleverandører til behandling af dine personoplysninger.

Indsigt i personoplysninger

Hvis der ønskes adgang til de oplysninger, som er registreret om en bruger som person hos BankIntegration, skal vedkommende skrive til os på info@bankintegration.dk.

Hvis der er registreret forkerte oplysninger om en brugerprofil, og brugeren ikke selv kan rette dem, eller hvis der er andre indsigelser mod vores behandling af personoplysninger, så skriv til os på info@bankintegration.dk.

Man har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om brugerprofiler, og man er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om en brugerprofil er urigtige eller vildledende, så har man ret til at få dem rettet.

Man kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at personoplysninger gøres til genstand for behandling.

Man kan også til enhver tid tilbagekalde samtykke til de behandlinger, vi foretager med brugernes samtykke.

Der er mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger, hvis vi ikke samtykker i eventuelle indsigelser.
Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

Dataportabilitet

Adgang til at få udleveret persondata fra BankIntegration kan anmodes om ved at skrive til os på info@bankintegration.dk.

Vores rolle som databehandler

I forhold til vores brugere og deres virksomhed(er), er vi databehandler for de personoplysninger de selv behandler, herunder opbevarer i BankIntegration. Vores databehandleraftale findes her

Ændring i BankIntegration's persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af BankIntegration's persondatapolitik, giver vi besked i form af en synlig meddelelse på vores website.