Underleverandører

Nedenstående underleverandører af vores Applikation kan få adgang til vores brugeres persondata når man indgår en aftale med BankIntegration. Alle leverer de services, som vi vurderer er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger laver med BankIntegration ved at blive bruger hos BankIntegration og benytte vores services.

Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil alle brugere ligeledes blive varslet.


Leverandør Lokation/Land Lovligt grundlag for processering udenfor EU Funktion Opdateret
Microsoft Azure Holland/Irland Hosting 17-05-2018
Google Irland Monitorering og statistik 17-05-2018
SendGrid USA Privacy Shield E-mail service 17-05-2018